Use Case - Contract Insights

Contract Insights

Voor een Nederlandse telecom aanbieder heeft Legal Wing een uitgebreide en bedrijfsspecifieke analyse uitgevoerd op haar huurovereenkomsten.

 

Onze klant wist weliswaar wat ze in totaal per jaar aan huur uitgaf, maar had onvoldoende inzicht in de contractuele afspraken per locatie (loopduur, indexeringsmogelijkheid, einddatum, etc.). Het doel van onze klant was om inzicht te krijgen in mogelijke besparingen.

 

De resultaten van onze geautomatiseerde contract analyse werden vergeleken met huidige administratieve- en financiële systemen. Naast een enorme tijds- en kostenbesparing bood dit onze klant mogelijkheden om onder andere haar (standaard) contracten te herzien naar de meest optimale afspraken, haar salesproces beter en efficiënter in te richten, financiële gegevens zoals betaaltermijnen en prijsindexaties te corrigeren en op high-level strategische prognoses te stellen.

 

Het beschikken over en benutten van deze informatie is wat wij noemen ‘Legal Business Intelligence’.

Legal software helpt je om meer overzicht op je werk te houden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.